Tag Archives: Yüzellilikler

Kim Kimdir: Damat Ferit Paşa

Geçen gün kursta Tarih dersinde Milli Mücadele yıllarını anlatıyordu hocamız. O dönemde yolumuza taş koyan en büyük isim olarak karşımıza çıktı Damat Ferit Paşa. Ben de kimdir nedir diye bir araştırayım dedim. Bulduklarımı da sizlerle paylaşıyorum sevgili okur.

Damat Mehmet Ferit Paşa 1853 – 1923 yılları arasında yaşamış bir Osmanlı Devlet Adamı’dır. Milli mücadelemizin en büyük düşmanlarındandır. Son derece abartılı bir batı hayranıdır. Damat’lığı son padişah Vahdettin‘in kızkardeşi ile evlenmesinden gelmektedir. Hiç çocuğu olmamıştır.

Anadolu’da başlayan milli mücadele hareketini sonuna kadar engellemeye çalışmıştır. İtilaf Devletleri bize Sevr Antlaşması‘nı imzalatmak istediğinde önce Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa yollanmıştı İstanbul’daki hükümet tarafından. Ancak kendisi “Bu barış şartları bağımsız bir devlet kavramı ile kesinlikle bağdaşmaz!” diyerek Paris’i derhal terketmiştir. Bu noktada Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti istifa etmiş, yerine 5. kez olmak üzere Damat Ferit Paşa Hükümeti kurulmuştu. Bu hükümetten dört kişilik bir heyet yine Paris’e, bu sefer Sevr’i kayıtsız şartsız imzalamak üzere gönderildi. İşte bu heyetin de içinde Damat Ferit Paşa yer alıyordu.

Milli mücadeleye engel olmak için fetva çıkartan, Atatürk ve silah arkadaşları hakkında idam kararı çıkartan da hep kendisidir. Milli mücadele başarılı olduğu zaman Sevr’i imzalamaya giden diğer üç arkadaşları ve tüm diğer yandaşları ile birlikte vatan haini ilan edilip o meşhur “Yüzellilikler” listesine alındı.

Pek çok vatan haini gibi o da Avrupa’ya kaçıp Fransa’ya sığındı. Tam da Cumhuriyet’in ilanından 23 gün önce 6 Ekim 1923’de öldü.

Bu Paşa, Osmanlı’nın son dönemine damgasını vurmuştur. Kendi halkından uzaklaşmış, nefret etmiştir. Avrupa’ya yaranmayı nedense kendine çıkar saymıştır salak. Hatta kılık kıyafetini, yaşadığı ev hayatını o kadar abartmıştır ki frenklerden daha frenk olmuştur.

Sözde Ermeni Soykırımı‘nı da ilk defa kabul eden yine Damat Ferit Paşa Hükümeti idi. Sevr Anlaşması’nı Mebusan Meclisi‘ne kabul ettirebilmek için çok büyük bir tezgah kurmuştur. Mecliste şu konuşmayı yapmıştır:

Paris’te imzalamamız istenen antlaşma, İstanbul’u ve küçük bir toprak parçasını bize bırakıyor. Antlaşmayı imzalarsak, iyi kötü bu kadar bir varlığımız olacak. İmzalamazsak dünya haritasından silinmekle tehdit ediliyoruz. Bu antlaşmanın imzasını oya sunuyorum. Susanlar (bazı kaynaklar ‘ayağa kalkanlar’ diyor) ‘imzalayalım’ demiş sayılacaktır.

Konuşmasından önce padişah kendisine tepkisini göstermiştir. Ancak Ferit, Padişah’ı kaale almamıştır. Oya sunuyorum, cümlesini söyleyip susmuş ve beklemiştir. Bu duruma sinirlenen Padişah da tam kalkıp salonu terkedecekken, Ferit cümlesini tamamlamış ve ayağa kalkanlar imzalayalım demiş sayılacaktır, diye bitirmiştir. Padişah’ın ayağa kalktığını gören tüm mebuslar da ayağa kalkmış ve bu şekilde onaylatmıştır. (Burada anlattığım anektodu Tarih Hocamız anlattı.)

Şu aşağıdaki üç linkte çok daha detaylı bilgi yer alıyor Damat Ferit ile ilgili olarak.

http://tarihigercekler.blogcu.com/arnavut-kurt-karisimi-bir-adam-damat-ferit-pasa/2702422

http://tr.wikipedia.org/wiki/Damat_Ferid_Pa%C5%9Fa

http://www.kemalistler.org/soykirimi-ilk-kabul-eden-damat-ferit-pasa-hukumetiydi.html/